Wat maak ons anders

 1. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak
  Die boerdery se erns met produkkwaliteit word weerspieël deur ‘n waarborg van tevredenheid aan sy kliënte en ‘n direkte kommunikasielyn met die boerdery.
 2. Leidende rol in volhoubare landbouproduksie
  Volhoubare landbouproduksie word verseker deur die bewaring van natuurlike hulpbronne, onder meer deur die uitroei van indringerbosse asook ‘n holistiese benadering tot grondverbetering deur die gebruik van kompos. Bemesting word streng volgens aanbeveling gedoen om te sorg dat die grond nie uitgeput word nie. Dit alles dra by tot die hoë kwaliteit van die produkte.
 3. Familiebesigheid met integriteit
  Die familieboerdery word as ‘n besigheid beskou en dienooreenkomstig bestuur. Die uitvoerende direkteur, Nico Wagner, is persoonlik betrokke by elke faset van die boerdery en bly voortdurend op die hoogte met die jongste ontwikkelinge op die breë landbouterrein. Hy glo onwrikbaar aan volhoubare landbouproduksie en volg daarom al hoe meer ‘n organiese benadering.
 4. Vooruitstrewend met kliënt-gedrewe innovasie
  Die boerdery is kliënt-gedrewe met deurlopende innovasie om aan kliënte se veranderende behoeftes te voldoen.
 5. Passie vir gemeenskapsopheffing
  Wilnick het ‘n passie vir gemeenskapsopheffing en die welsyn van werkers word baie hoog aangeslaan. Die boerdery tree ook as mentor op vir opkomende boere.