Aartappels

Die hoofvertakking van die boerdery is aartappels. Die boerdery is ‘n markleier in die aartappelbedryf met konsekwente topkwaliteit aartappels. Die kliënt se behoeftes word aangespreek in terme van gewaarborgde kwaliteit en volgehoue beskikbaarheid. Wilnick spesialiseer in die aartappelkultivar Mondial wat vanaf Julie tot Desember op 230 ha onder besproeiing verbou word.

Alle aanplantings word noukeurig beplan en gerugsteun deur grondontledings, grondvoorbereiding, vogbewaring en monitering. Blaarontledings word gereeld gedoen. Spesialisaanbevelings word gevolg en spesiale kunsmis, kliëntemengsels èn grondverbeteringsmiddels word gebruik. Organiese bemesting vorm ‘n integrale deel van die totale bemestingsprogram en die toediening van mikro- en makro-elemente is van kardinale belang. Syngenta (PotatoPack) en Bayer se oorspronklike produkte word hoofsaaklik gebruik om siektes, peste en plae aan bande te lê.

‘n Wisselbou- en russtelsel word gevolg met suikermielies en voersorghum as wisselbougewasse. Die suikermielies word bemark en die voersorghum word as voerbank vir die beeste gebruik sowel as vir ‘n dekgewas vir die grond. Daar word deurgaans gestrewe om in harmonie met die natuur te boer.

Die aartappels word met die hand geoes om meganiese beskadiging te verhoed. Om die beste kwaliteit te verseker, word die oesproses gestaak wanneer die buitetemperatuur 38 grade Celcius bereik. Daarby word die aartappels met verkoelde water gewas.

Die boerdery verpak self sy aartappels, en vervoer ook self ‘n gedeelte van die daaglikse vragte na die varsproduktemarkte. Die aartappels word versprei na al die noordelike markte en ook die Vrystaat en KwaZulu-Natal. Daar is selfs ‘n paar jarelange kliënte uit Botswana en Mosambiek wat direkte vragte koop.